لیست قیمت رینگ ریک rik

19:02 1400/07/19 | یدک بازار

پراید رینگ موتور (جور ) قیمت ۲۸۰/۰۰۰

 

پراید معمولی سایز STD (تکی ) قیمت ۲۸۵/۰۰۰

 

پراید معمولی سایز 025 (تکی) ۲۹۰/۰۰۰

 

پراید معمولی سایز 050 (تکی) ۳۰۰/۰۰۰

 

پراید یورو۴ سایز STD قیمت ۴۰۰/۰۰۰

 

پراید یورو۴ سایز 025 قیمت ۴۰۰/۰۰۰

 

پراید یورو۴ سایز 050 قیمت ۴۰۰/۰۰۰

 

تیبا سایز STD قیمت ۳۵۰/۰۰۰

 

تیبا سایز ۰۲۵ قیمت ۴۲۰/۰۰۰

 

تیبا سایز ۰۵۰ قیمت ۴۲۰/۰۰۰

 

پژو ۴۰۵ سایز STD قیمت ۲۹۰/۰۰۰

 

 

روا (جور) قیمت ۲۹۰/۰۰۰

 

روا سایز STD قیمت ۲۹۵/۰۰۰

 

روا سایز 020 قیمت ۲۹۵/۰۰۰

 

روا سایز 030 ۳۰۰/۰۰۰

 

پیکان استاندارد قیمت ۴۴۰/۰۰۰

 

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ قیمت ۴۸۰/۰۰۰

 

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمت ۵۶۵/۰۰۰

 

تاریخ ۷/۲۰

 

🗣🛎درصورت