لیست قیمت بلبرینگ عمده

22:16 1400/07/19 | یدک بازار

پخش بلبرينگ:

بلبرينگ چرخ عقب ٢٠٦. قيمت:٨٠٠٠٠تومان

 

بلبرينگ چرخ جلو پرايد جديد. قيمت:٩٩٠٠٠(يك سال گارانتي)

 

بلبرينگ چرخ جلو پرايد. قيمت:٨٥٠٠٠ تومان

 

بلبرينگ كلاج پرايد. قيمت:٨٠٠٠٠ تومان

 

بلبرينگ تايم پژو ٤٠٥ و سمند و... قيمت:٩٠٠٠٠ تومان

 

بلبرينگ تايم پژو ٤٠٥ و پرشيا و سمند

قيمت:٩٠٠٠٠تومان

 

بلبرينگ چرخ جلو دوو اسپرو

DAC:39/72/37

 

بلبرينگ چرخ جلو L90 ABS 

قيمت:١٤٠٠٠٠

 

بلبرينگ كلاج پژو ٤٠٥و پرشيا و سمند و....

قيمت:٨٢٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ جلو پرايد جديد 

قيمت:٧٠٠٠٠ تومان

 

بلبرينگ چرخ جلو پرايد قديم

قيمت:٤٣٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ جلو پژو ٤٠٥ و پرشيا و سمند و....( رول بدون جعبه)

قيمت:١٣٠٠٠٠ تومان

 

بلبرينگ چرخ جلو پژو ٤٠٥ و پرشيا و سمند و....

قيمت:١٤٥٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ جلو مزدا 3 و...... (ABS) 

قيمت:٢١٥٠٠٠ تومان

 

بلبرينگ هوزينگ پرايد.       

قيمت:٤٤٠٠٠

 

بلبرينگ كلاج نيسان 

قيمت:٦٥٠٠٠

 

بلبرينگ كلاج نيسان

قيمت:٥٣٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ جلو نيسان ديزل

(دست كامل)

قيمت:١١٠٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ جلو L90 ABS

قيمت:١٧٠٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ جلو پرايد قديم

قيمت:٥٥٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ عقب پرايد جديد و قديم (دست كامل)

قيمت:٧٢٠٠٠

 

بلبرينگ هوزينگ پرايد

قيمت:٥٠٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ جلو نيسان

قيمت:٨٠٠٠٠

 

بلبرينگ دست كامل گريبكس پرايد

قيمت:١٤٢٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ عقب پرايد جديد و قديم(كيت كامل)برند IBC

قيمت:٧٢٠٠٠

 

بلبرينگ عقب ٢٠٦

قيمت:٨٠٠٠٠

 

بلبرينگ كوچك عقب پرايد قديم

قيمت:٢٢٠٠٠

 

بلبرينگ گريبكس پرايد

قيمت:١٧٠٠٠

 

بلبرينگ گريبكس پرايد(فيبري)

قيمت:٢٠٠٠٠

 

بلبرينگ گريبكس پرايد( فيبري)

قيمت:٢٩٠٠٠

 

بلبرينگ كولر پرايد

قيمت:٥٥٠٠٠

 

بلبرينگ كوچك چرخ عقب پرايد جديد

قيمت:٢٣٠٠٠

 

بلبرينگ چرخ عقب پژو ABS

قيمت:٢١٥٠٠٠

 

بلبرينگ عقب پيكان

قيمت:٧٥٠٠٠