کارتل ۴۰۵

19:07 1400/07/21 | یدک بازار

 

کارتل ۴۰۵ دینا پارت 

۳۱۵۰۰۰۰ ریال

 

لنت جلو ۴۰۵ ipnc

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

لنت جلو پبکان ipnc 

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

استپر موتور ۴۰۵ و پیکان پراید UFO 

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

چهارشاخه گاردان پیکان توس ۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ‌کلاچ پیکان AMT 

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

تعداد شامل تخفیف

 

پمپ بنزین پیکان و پراید کاربرات AMT

۱۵۵۰۰۰۰ ریال

 

سرپلوس ۱۹ و ۲۰ پراید 

ساده و ای بی اس 

AMT 

موجود میباشد

 

استپر موتور پیکان پراید UFO 

۱۲۴۰۰۰۰ ریال

پژو ۴۰۵ 

۱۲۴۰۰۰۰ ریال

 

دلکو پراید فنتکس 

۸۷۰۰۰۰۰ ریال

 

کیت لوازم اگزوز ۴۰۵ پایا موتور 

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

دیسک و صفحه ۴۰۵ ولئو سبز 

وارد موجودی شد

 

بوش‌میل سوپاپ تکی پیکان

HPC 

۱۳۷۰۰۰۰ ریال

 

شیر بخاری پیکان آماتا 

موجودی شارژ شد

 

ورودی جدید هانتر

🗣🗣🗣🗣 

لنت جلو پراید 

دسته موتور شماره ۱ 

دسته موتور شماره ۲ 

فیلتر(صافی) بنزین فلزی ۴۰۵ 

واشر درب سوپاپ پراید