سرسیلندر کانگرو

09:49 1400/07/23 | یدک بازار

 

✅✅✅ فروش فوق العاده سر سیلندر های ایساکو 

 

✅سرسیلندر کانگرو ۴۰۵ دوگانه ۲۶۵۰

 

✅ سر سیلندر تک گانه ۴۰۵ ایساکو ۲۴۵۰

 

✅✅✅ سر سیلندر ۲۰۶ تیپ ۲ ایساکو ۲۵۵۰

 

✅✅ اویل پمپ ایساکو ۴۰۵ 

 

✅ قیمت ۲۵۹ 

 

💰افزایش قیمت دارد