قیمت تیغه برف پاکن پراید

22:11 1400/07/26 | یدک بازار

 

 

تیغه برف پاکن پراید 

 

۲۹۸۰۰ تومان 

 

 

تیغه برف پاکن پیکان 

 

۲۹۸۰۰ تومان

 

 

تیغه برف پاکن آب‌پاش ۴۰۵

 

۵۴۰۰۰ تومان 

 

 

تیغه برف پاکن بدون آب‌پاش ۴۰۵

 

۳۹۰۰۰ تومان 

 

 

تیغه برف پاکن سمند

 

۷۶۰۰۰ تومان 

 

 

تیغه برف پاکن ۲۰۶ 

 

۷۶۰۰۰ تومان 

 

 

لاستیک تیغه برف پاکن( پرایدپیکان )

 

۱۶۸۰۰ تومان

 

 

لاستیک تیغه برف پاکن(۴۰۵ سمند۲۰۶ ال۹۰)

 

۱۷۸۰۰ تومان 

 

 

وارد موجودی گردید.