لیست قیمت شمع ngk

00:34 1400/08/18 | یدک بازار

🕯️لیست قیمت انواع شمع گرید b

 

🟡 شمع NGK👇

✅ تک پلاتین 6962

۲۸۵۰۰۰﷼📦 ۲۸۰۰۰۰﷼

✅ تک پلاتین 2756

۲۶۵۰۰۰﷼📦 ۲۶۰۰۰۰﷼

✅دوپلاتین 

۲۹۵۰۰۰﷼📦 ۲۹۰۰۰۰﷼

✅ پایه بلند تیپ ۵

۳۳۵۰۰۰﷼📦 ۳۳۰۰۰۰﷼

✅ پایه بلند یورو 

۳۲۵۰۰۰﷼📦 ۳۲۰۰۰۰﷼

✅ سوزنی پایه کوتاه 

۴۳۵۰۰۰﷼📦 ۴۳۰۰۰۰﷼

✅ سوزنی پایه بلند 

۴۵۵۰۰۰﷼📦 ۴۵۰۰۰۰﷼ ✅ اریدیوم سوزنی کوتاه 

۴۸۵۰۰۰﷼📦 ۴۸۰۰۰۰﷼

/////////////////////

🔵 شمع بوش Bosch

✅ تک پلاتین آلمان 

۲۷۵۰۰۰﷼📦 ۲۷۰۰۰۰﷼

 ✅ دو پلاتین آلمان

۲۹۵۰۰۰﷼📦 ۲۹۰۰۰۰﷼

 ✅ سه پلاتین بوش آلمان 

۳۲۵۰۰۰﷼📦 ۳۲۰۰۰۰﷼

✅ پایه بلند تیپ ۵

۳۱۵۰۰۰﷼📦 ۳۱۰۰۰۰﷼

✅ پایه بلند یورو4

۳۲۵۰۰۰﷼📦 ۳۲۰۰۰۰﷼

✅ کاربراتور

۲۴۰۰۰۰﷼📦 ۲۳۵۰۰۰﷼

//////////////////////

🟣 شمع اکیوم EYQUEM

✅ تک پلاتین اکیوم 

۲۸۵۰۰۰﷼📦 ۲۸۰۰۰۰﷼

✅ دوپلاتین اکیوم

۲۹۵۰۰۰﷼ 📦 ۲۹۰۰۰۰﷼