لیست قیمتهای ایساکو

00:57 1400/08/18 | یدک بازار

ایساکو 

✅چکمه ای ۵۵۰۰

 

✅میل سوپاپ ۳۴۵

 

✅هرزگرددینام ۵۹

 

✅لوله روغن ریز ۲۴

 

✅کارتر ۳۰۰

 

✅شیلنگ بخاری کوتاه ۲۶

 

✅شیلنگ بلندبخاری ۷۵

 

✅اویل پمپ سمند ۲۷۵

 

✅دنده برنجی ۳،۴،۵پژو۲۰۶ ۹۸

 

✅سنسور دورمتورباپایه نگهدارنده۲۰۶ ۱۶۵

 

✅بلبرینگ تایم ثابت تیپ ۵ ۱۵۰

 

✅کابل کلاج۲۰۶ریکلاج دستی ۷۰

 

✅پمپ بنزین کامل۴۰۵دوربزرگ۷۵۰

 

✅شیلنگ بخارروغن ۹۵

 

✅دسته موتوردوسرپیچ تیپ ۵ ۱۱۰

 

✅واتر پمپ تیپ۵ ۲۷۵

 

✅چهارشاخه پیکان ۱۴۰

 

✅تسمه تایم ۴۰۵دایکو ۲۲۰

 

✅تسمه دینام ۴۰۵دایکو ۲۵۸

 

✅پایه دسته موتورلوزی ۱۸۵

 

✅ضربه گیری دسته موتورچپ ۳۹

 

✅ضربه گیری دسته موتورراست ۲۴

 

✅اویل پمپ پیکان ۲۴۰

 

✅اویل پمپ تیپ ۵ ۲۸۰

 

✅اویل پمپ تیپ ۲ ۲۸۰

 

✅منبع هیدرولیک۴۰۵ ۱۳۰

 

✅دنده کیلومتر۴۰۵ ۲۳

 

✅دسته موتوردوسرپیچ۴۰۵ ۹۳

 

✅واترپمپ۴۰۵ ۲۰۶

 

✅مودول بخاری ۲۲۴