قیمت واتر پمپ پراید

12:20 1400/08/20 | یدک بازار

 

فروش ویژه واتر پمپ پراید به صورت سبد 

واتر پمپ پراید تعداد ۲۰عدد قیمت هر عدد ۲۳۰۰۰۰هزار تومان 

دیسک ترمز جلو پراید تعداد ۲عدد قیمت هر عدد ۱۴۴۰۰۰هزار تومان

 

فروش ویژه سیبک فرمان ال ۹۰ به صورت سبد 

سیبک فرمان چپ تعداد ۴عدد قیمت هر عدد ۱۲۵۰۰۰هزار تومان 

سیبک فرمان راست ال۹۰ تعداد ۴عدد قیمت هر عدد ۱۲۵۰۰۰هزار تومان

 

فروش نقدی اویل پمپ و واتر پمپ نیسان زامیاد به صورت سبد 

تعداد قابل خرید از یک سبد تا ۴ سبد

واتر پمپ ۵عدد قیمت هر عدد ۲۸۰۰۰۰هزار تومان 

اویل پمپ تعداد ۷عدد قیمت هر عدد ۲۶۷۰۰۰هزار تومان

 

فروش ویژه قطعات بدنه پراید به صورت سبد 

قابل خرید از یک سبد تا دو سبد 

گلگیر جلو چپ لبه کوتاه با سوراخ تعداد ۵عدد قیمت ۳۰۰۰۰۰هزار تومان 

درب صندوق صبا تعداد ۲عدد قیمت هر عدد ۱۰۵۰۰۰۰هزار تومان 

درب موتور پراید تعداد ۲عدد قیمت هر عدد ۹۲۵۰۰۰هزار تومان 

گلگیر جلو سمت راست لبه کوتاه با سوراخ راهنما تعداد ۵عدد قیمت هر ۳۰۰۰۰۰هزار تومان

 

فروش درب پشت ۱۵۱و گلگیر پراید ۱۳۲ به صورت سبد 

فیلتر هوا پراید تعداد ۷۲ عدد قیمت هر عدد ۱۵۰۰۰هزار تومان 

گلگیر جلو سمت راست سایپا ۱۳۲ تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۳۲۰۰۰۰هزار تومان 

درب پشت کامل تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۴۸۰۰۰۰هزار تومان

 

فروش واشر کامل و لنت ترمز چرخ عقب(بوش)ال۹۰ با برند اصلی دربسته بندی رنو به 

صورت سبد 

 

کاسه نمد انتهای میلنگ تعداد ۵عدد قیمت هر عدد۲۷۹۰۰۰هزار تومان

کاسه نمد جلوی میل لنگ تعداد ۵عدد قیمت هر عدد ۱۹۲۰۰۰هزار تومان

کشف ترمز چرخ عقب تعداد ۶عدد قیمت هر عدد ۸۷۰۰۰۰هزار تومان 

واشر کامل موتور تعداد ۴عدد قیمت هر عدد ۲۱۲۴۰۰۰هزار تومان

دنده یک گیربکس تعداد ۲عدد قیمت هر عدد ۳۳۶۰۰۰هزار تومان 

سنسور موقعیت نقطه مرگ بالا سیلندر تعداد ۵عدد قیمت هر عدد ۱۴۵۰۰۰هزار تومان 

حسگر دمای آب تعداد ۵عدد قیمت هر عدد ۱۷۷۰۰۰هزار تومان 

مجموعه واتر پمپ با واشر تعداد ۲عدد قیمت هر عدد ۴۴۸۰۰۰هزار تومان

 

فروش سپر جلو و عقب شاهین سفید و خام به صورت سبد 

سپر عقب بالایی تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۶۸۰هزار تومان

سپر عقب پایینی تعدا د یک عدد قیمت هر عدد ۲۴۰۰۰۰هزار تومان 

سپر جلو تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۷۰۰هزار تومان 

پوسته سپر عقب سفید تعداد یک عدد قیمت ۷۶۰۰۰۰هزار تومان 

پوسته سپر جلو سفید تعداد یک عدد ۷۴۵۰۰۰هزار تومان

 

فروش کلاف پائین سینی قاب رادیاتور و سینی قاب رادیاتور ۱۳۱و ۱۳۲ به صورت سبد 

تعداد قابل خرید از یک تا دو سبد

کلاف پایین سینی قاب رادیاتور تعداد ۲عدد قیمت ۱۳۹۰۰۰هزار تومان 

سینی جا چراغی عقب راست سایپا ۱۳۲ تعداد یک عدد قیمت ۸۹۰۰۰هزار تومان 

سینی جا چراغی عقب چپ سایپا ۱۳۲ تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۸۹۰۰۰هزار تومان 

فوم سپر عقب راست سایپا ۱۳۲تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۶۲۰۰۰هزار تومان 

فوم سپر عقب چپ سایپا ۱۳۲ تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۶۵۰۰۰هزار تومان 

قطعه دیاق پلیمری سپر عقب ۱۳۲تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۳۰۵۰۰۰هزار تومان 

سینی قاب رادیاتور پراید X131-X141تعداد یک عدد قیمت هر عدد ۴۱۵۰۰۰هزار تومان 

سینی قاب رادیاتور پراید ۱۳۲ تعداد دو عدد قیمت هر عدد ۴۴۰۰۰۰هزار تومان

 

فروش ویژه قطعات بدنه پراید به صورت سبد 

تعداد قابل خرید از یک سبد تا دو سبد 

گلگیر جلو سمت راست لبه کوتاه با سوراخ راهنما تعداد ۵عدد قیمت هر عدد ۳۰۰۰۰۰هزار تومان 

درب موتور پراید تعداد ۳عدد قیمت هر عدد ۹۲۵۰۰۰هزار تومان 

گلگیر جلو سمت چپ لبه کوتاه با سوراخ راهنما تعداد ۵عدد قیمت هر عدد ۳۰۰۰۰۰هزار تومان 

درب صندوق پراید تعداد ۲عدد قیمت هر عدد ۱۰۵۰۰۰۰هزار تومان

 

فروش سیلندر ترمز نیسان

مجموعه سیلندر ترمز عقب راست جلوییABSقیمت ۱۵۵هزار تومان 

مجموعه سیلندر ترمز عقب راست عقبی ABS قیمت ۱۵۵هزار تومان 

مجموعه سیلندر ترمز عقب چپ عقبی ABSقیمت ۱۵۵هزار تومان

 

فروش ویژه قطعات بدنه نیسان 

درب موتور آبی کد ۶ قیمت ۱۴۰۰هزار تومان

درب راست آبی کد۶ قیمت ۱۳۵۰هزار تومان

سقف فلزی کد ۴ قیمت ۶۱۸هزار تومان 

سینی قاب رادیاتور کد ۴قیمت ۸۳۰هزار تومان

بادگیر پروانه رادیاتور رنگ شده کد ۶ قیمت ۱۱۲هزار تومان

لولای بالای درب کد ۶ قیمت ۳۷هزار تومان 

لولای پایینی درب کد ۶ قیمت ۴۵هزار تومان

 

فروش دیسک و صفحه کلاچ نیسان زامیاد به صورت سبد 

تعداد قابل خرید از یک سبد تا ۴سبد به دلخواه

صفحه کلاچ تعداد ۶عدد قیمت هر عدد ۶۹۷هزار تومان

دیسک کلاچ نیسان تعداد ۶عدد قیمت هر عدد ۵۸۵هزار تومان